SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Bank Spółdzielczy w Łasinie \ Polityka Ładu Korporacyjnego
Polityka Ładu Korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 70/2014 Zarządu Banku oraz Uchwałą nr 25/2014 Rady Nadzorczej Banku zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz 17).

Zasady, o których mowa powyżej, zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania Polityki Ładu Koproracyjnego w Banku Spółdzielczym w Łasinie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łasinie na posiedzeniu w dniu 15.03.2022 r. pozytywnie oceniła stosowanie w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego w 2021 r.

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łasinie

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Łasinie