SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Bank Spółdzielczy w Łasinie \ Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łasinie wchodzą:

- Tadeusz Puczkowski              - Przewodniczący RN

- Maria Rejewska                     - Z-ca Przewodniczącego RN

- Bogdan Kamrowski                - Sekretarz RN

- Bernadeta Brodzińska           - Członek RN

- Zdzisław Janc                        - Członek RN           

- Krzysztof Kowalewski            - Członek RN

- Waldemar Sitnik                    - Członek RN

 

Komitet Audytu:

W skład Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej wchodzą:

- Bernadeta Brodzińska           - Przewodnicząca Komitetu Audytu

- Tadeusz Puczkowski             - Członek

- Zdzisław Janc                        - Członek