SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Informacje \ Reklamacje i skargi
Reklamacje i skargi

Uprzejmie informujemy Klientów (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników) o zamieszczeniu informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji/skarg

                                                                                        / Zarząd Banku /

Załączniki:

Zasady składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzielczym w Łasinie

Zał. nr 1 Formularz reklamacji (klienci indywidualni)

Zał. nr 2 Formularz reklamacji (klienci instytucjonalni)

Zał nr 7 Formularz reklamacji dot. ubezpieczeń

Zał. nr 8 Formularz reklamacji kartowej (klienci indywidulani)

Zał. nr 9 Formularz reklamacji kartowej (klienci instytucjonalni)

Zał. nr 13 do Zasad składania i rozpatrywania skarg w Banku Spółdzilczym w Łasinie

Informacja o skróconym terminie rozpatrywania reklamacji dla reklamacji składanych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

 

Bank Spółdzielczy w Łasinie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych między Bankiem a konsumentami  lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest:

  1. Rzecznik Finansowy,  Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej; www.rf.gov.pl
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres strony internetowej:  https://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres strony internetowej :  https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

        Powyższe obowiązuje od 15.03.2017 r.