SGB Łasin
aktualnie jesteś: Strona główna \ Bank Spółdzielczy w Łasinie \ Wynik finansowy
Wynik finansowy

2020

Zgodnie z art. 111a ust.1 pkt.2) Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że stopa zwrotu aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2020 rok wyniosła 0,22%.
Ponadto Bank przedstawia Bilans oraz Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

 

2019

Zgodnie z art. 111a ust.1 pkt.2) Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że stopa zwrotu aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2018 rok wyniosła 0,54%.
Ponadto Bank przedstawia Bilans oraz Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.

 

2018

Zgodnie z art. 111a ust.1 pkt.2) Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że stopa zwrotu aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2018 rok wyniosła 0,41%.
Ponadto Bank przedstawia Bilans oraz Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Bilans na 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

 

2017

Zgodnie z art. 111a ust.1 pkt.2) Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że stopa zwrotu aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2017 rok wyniosła 0,60%.
Ponadto Bank przedstawia Bilans oraz Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Bilans na 31.12.2017 r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.